Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски".   

Направи ме своя начална страница. Добави ме към своите любими страници.


Начало
Магазини Сервизи Webmoney Обучение Контакти VIP


Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"
Факултет по Математика и Информатика

      Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е първият самостоятелен факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Факултетът е разположен в пететажен корпус на модерната нова университетска сграда. ФМИ е авторитетен център за научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Факултетът поддържа собствен, специализиран сайт. Преподавателите във ФМИ са повече от 90, като половината от тях са хабилитирани (професори и доценти), а две трети са с научни степени (доктори и доктори на науките). Голяма част от научните кадри са специализирали в авторитетни чуждестранни научни институти и университети. Някои от тях са били гост-професори в университети на Европа, САЩ, Япония и Африка. Факултетския съвет има статут на Научен съвет, който може да избира хабилитирани лица (доценти). Преподаватели от факултета са членове на комисии и подкомиси към ВАК. Годишно във ФМИ се обучават над 1000 редовни и задочни студенти за придобиване на бакалавърска или магистърска степен в специалностите Математика, Приложна математика, Информатика, Математика и информатика, както и в допълнителните професионални квалификации за лица с висше образование за квалификациите “учител по математика“ и/или “учител по информатика и информационни технологии“. Във факултета се провежда обучение и за придобиване на образователната и научна степен “доктор“. ФМИ обучава студенти от Гърция, Турция, Ирак, Никарагуа, Йордания, Молдова, Украйна, Македония, Австрия. ФМИ разполага с голяма специализирана библиотека, секция за обучение по английски език, седем учебни компютърни зали, зала за постоянен свободен достъп до Интернет, видеозала, съвременни семинарни зали, аудитории и аули, представителна заседателна зала.

Факултетът по математика и информатика осъществява прием за обучение за придобиване на следните степени и квалификации:

1.образователно-квалификационна степен Бакалавър (след средно образование) по специалности:

математика и информатика (редовно и задочно)
информатика (редовно и задочно)
математика (редовно)
приложна математика (редовно)

Доп.информация по телефона: (032) 628-183, а след 1 август и (032) 629-097, място за поставяне на кандидатстудентските съобщения: Ректорат на Пловдивски университет – ул. “Цар Асен” № 24

2.образователно-квалификационна степен Бакалавър (след полувисше образование - специалист) - по същите специалности.

Забележка: Приемът е по документи (без конкурсен изпит) за лица с полувисше образование или с образователно-квалификационна степен Специалист по специалности, в които са изучавани математика или информатика. Признават се учебните дисциплини от колежа, които са включени в учебния план на специалността, в която се приема кандидатът. Справки, подаване на документи и записване: бул. България 236, Нова сграда на ПУ, Учебен отдел на ФМИ (стая 340, тел: 277-272, 960-223 – инспектор Диана Минчева или стая 339, тел: 277-273, 960-224 – инспектор Ненка Трайкова).

3.образователно-квалификационна степен Магистър (след бакалавърска степен) по специалности:

Приложна математика (1 г.)
Софтуерни технологии (1 г.)
Софтуерни технологии (2 г.)
Бизнес информатика с английски език (1 г.)
Бизнес информатика с английски език (2 г.)
Обучение по информатика и информационни технологии в училище (1 г.)
Обучение по информатика и информационни технологии в училище (2 г.)
Обучение по математика в училище (1 г.)

4.образователна и научна степен Доктор (след магистърска степен):

1 задочна докторантура по Алгебра и теория на числата
1 задочна докторантура по Геометрия и топология
1 задочна докторантура по Информатика /Компютърна лингвистика/
1 задочна докторантура по Информатика /Системи за обучение/

5.допълнителна професионална квалификация Учител (за студенти или лица с висше образование) по специалности:

учител по математика
учител по информатика и информационни технологии

links: 

Microsoft готви нов формат електронни документи

Учени предупреждават за хакерски бум

Свръхмодерна аудио система с "насочен звук"

Toshiba готви революционен 3D-дисплей

Notebook HERMES е новият лидер на БГ-пазара

Дебют на 64-разредните версии на Windows

OS Longhorn: нови мрежови възможности

CloneDVD 3.0 - извънземният DVD-софтуер

Panasonic пуска на пазара Blu-ray дискове

Сделката между IBM и Lenovo e завършена

Internet Explorer 7 - пресни новини

Netscape - пълен с опасни бъгове

Opera 8 чупи всички рекорди

Нов лидер на пазара на джобни компютри

Компютър, захранващ се по мрежов кабел

Персональные аттестаты Webmoney Transfer

Гласувай за мен в BGTop100.com
Гласувай в TOP abc-bg
Гласувайте за моя сайт в БГ чарт
Елате в топ класацията на българските сайтове
Елате в топ БГ класацията

Изпратете безплатно SMS до България и чужбина оттук...                                 !                                 Курс на USD за деня: БНБ: 1.349 лева, Д&Е: 2 лева :-)                                 Design: Mad Butcher & Studio "IRIS"     ©Copyright 2005 "IntelSys"Ltd. All Rights Reserved.